Natuurlijk Organiseren

Sociale Permacultuur als toolbox voor projecten met veerkracht

Gereedschap voor veerkrachtige projecten

De cursus Natuurlijk Organiseren – Sociale Permacultuur als toolbox voor projecten met veerkracht is een 9-delige ontdekkingstocht naar de toepassing in de menselijke samenleving van aan de natuur ontleende ontwerpprincipes.

sociale permacultuur is mensenwerk!

Met Natuurlijk Organiseren krijg je het gereedschap in handen om bestaande en toekomstige projecten zo te (re)organiseren, dat ze vóór jou gaan werken in plaats van dat je er zelf hard aan moet trekken.

Sociale Permacultuur

De ontwerpprincipes zijn afkomstig uit de Permacultuur: in oorsprong een ontwerpsysteem voor land- en tuinbouw dat is gebaseerd op hoe de natuur zelf werkt. De praktijk laat zien dat deze ontwerpprincipes 1 op 1 ook toepasbaar zijn op de menselijke samenleving. In dat verband spreken we dan ook wel van Sociale Permacultuur. Met Natuurlijk Organiseren breng je veerkracht en vitaliteit (terug) in alles wat je onderneemt.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Natuurlijk Organiseren is met name gericht op ieder die projecten onderneemt waarbij het activeren van, en werken met mensen centraal staat.

Daarin ontstaan vaak problemen zoals gebrek aan vrijwilligers, onvoldoende draagvlak in de buurt, gebrek aan media-aandacht, burnout-verschijnselen bij kartrekkers, problemen met het wegvallen van financiering, enzovoort. Natuurlijk Organiseren gaat over hoe je dit soort zaken kunt tackelen en in de toekomst voorkómen.


Drie kernwaarden

De ethiek van Permacultuur draait om de balans tussen drie zaken: Zorg voor de mensen, Zorg voor de Aarde, en Eerlijk delen van de overvloed. De cursus helpt je om deze drie kernwaarden in je projecten te integreren. Je wordt getraind in het creëren van een natuurlijk draagvlak voor alles wat je onderneemt.


Om te kunnen meedoen aan Natuurlijk Organiseren is kennis van Permacultuur niet noodzakelijk.

Wat gaan we doen?

De cursus is zeer gevarieerd van opzet en er op gericht om het geleerde meteen in de praktijk te brengen.

Tijdens vijf van de acht cursusdagen behandelen we telkens twee nieuwe ontwerpprincipes van Permacultuur en bekijken we in detail hoe je die kunt toepassen in de sociale context.

Eigen project

Daarbij vragen we je om je eigen projectwens, -plan, in uitvoering zijnd project of afgerond project in te brengen als case. In principe werk je daarmee gedurende de hele cursusperiode.

Theorie wordt telkens afgewisseld met praktische oefeningen, bezoek aan praktijkvoorbeelden, stukjes film en groeps- en individuele opdrachten. Ook krijg je huiswerk mee, wat betrekking heeft op zowel jou als persoon, je woonomgeving en je project(en).

Daarnaast hebben we een introductiedag en een dag waarop je allerhande aansprekende middelen en methoden kunt uitproberen waarmee je je doelgroepen kunt activeren en engageren.

Presentatiedag

We sluiten af met een presentatiedag, waarbij je aan de rest van de groep (en naar keuze een breder publiek) laat zien dat je in staat bent de ontwerpprincipes daadwerkelijk toe te passen in de praktijk van je eigen initiatief of project.

Cursusdata, tijden, plaats en kosten

Met ingang van 2019 wordt de cursus niet meer gegeven op een vooraf bepaalde lokatie en data, maar op basis van (lokale) vraag. Dus als je de cursus zou willen laten plaatsvinden binnen jouw organisatie, instelling of bedrijf, of in elk geval bij jou in de buurt? Neem dan contact op voor een verkenning van mogelijkheden.

De cursus is opgezet als een 8-daagse, met steeds een bijeenkomst van 2 dagdelen elke 14 dagen. Maar maatwerk is ook mogelijk!

De kosten bedragen 550 euro per persoon, inclusief cursusmateriaal. Het minimum aantal deelnemers is 8.


Cursus(bege)leiding door Paul Hendriksen

Natuurlijk Organiseren is ontwikkeld en wordt (be)geleid door Paul Hendriksen . Hij is mede-oprichter en bestuursvoorzitter van Transition Towns Nederland , initiator van Transition Town Deventer & omstreken en Olst in Transitie , en bestuurslid van stichting EcodorpenNetwerk . Hij begon zijn werkzame leven als journalist en werkte vervolgens dertien jaar bij een regionaal centrum voor educatie rond internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, COS Overijssel, waarvan de laatste vijf jaar als directeur.

Hij was in 2006 initiator van Vereniging Aardehuis Oost Nederland , die van 2012 t/m 2015 in Olst 23 volledig zelfvoorzienende woningen bouwde die goeddeels zijn gemaakt met van natuurlijke- en afvalmaterialen, waaronder met aarde gevulde autobanden. Sinds 2009 is hij als ZZP-er actief als consulent rond lokale duurzaamheidsvraagstukken onder de naam Inclusief-services . Hij was in die hoedanigheid onder meer van 2011 t/m 2014 als gastdocent Duurzame Bouwconcepten verbonden aan de opleiding bouwkunde van Hogeschool Windesheim Flevoland.

Vanuit zijn betrokkenheid bij Transition Towns Nederland is hij een internationaal geaccrediteerde trainer voor startende Transitie-initiatieven. Ook richtte hij een Overijssels servicepunt op voor Transitie-groepen.

In 2010 werd hij door VNO-NCW in de Regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) in een regionale Duurzame top 100 opgenomen. In 2011 en 2012 zette dagblad Trouw hem in zijn eigen Duurzame 100 , een landelijk overzicht van de ‘100 meest invloedrijke Nederlanders op gebied van duurzaamheid’.