Natuurlijk Organiseren

Sociale Permacultuur als toolbox voor projecten met veerkracht

Gereedschap voor veerkrachtige projecten

De cursus Natuurlijk Organiseren – Sociale Permacultuur als toolbox voor projecten met veerkracht is een 9-delige ontdekkingstocht naar de toepassing in de menselijke samenleving van aan de natuur ontleende ontwerpprincipes.

sociale permacultuur is mensenwerk!

Met Natuurlijk Organiseren krijg je het gereedschap in handen om bestaande en toekomstige projecten zo te (re)organiseren, dat ze vóór jou gaan werken in plaats van dat je er zelf hard aan moet trekken.

Sociale Permacultuur

De ontwerpprincipes zijn afkomstig uit de Permacultuur: in oorsprong een ontwerpsysteem voor land- en tuinbouw dat is gebaseerd op hoe de natuur zelf werkt. De praktijk laat zien dat deze ontwerpprincipes 1 op 1 ook toepasbaar zijn op de menselijke samenleving. In dat verband spreken we dan ook wel van Sociale Permacultuur. Met Natuurlijk Organiseren breng je veerkracht en vitaliteit (terug) in alles wat je onderneemt.

Voor wie is de cursus bedoeld?

Natuurlijk Organiseren is met name gericht op ieder die projecten onderneemt waarbij het activeren van, en werken met mensen centraal staat.

Daarin ontstaan vaak problemen zoals gebrek aan vrijwilligers, onvoldoende draagvlak in de buurt, gebrek aan media-aandacht, burnout-verschijnselen bij kartrekkers, problemen met het wegvallen van financiering, enzovoort. Natuurlijk Organiseren gaat over hoe je dit soort zaken kunt tackelen en in de toekomst voorkómen.


Drie kernwaarden

De ethiek van Permacultuur draait om de balans tussen drie zaken: Zorg voor de mensen, Zorg voor de Aarde, en Eerlijk delen van de overvloed. De cursus helpt je om deze drie kernwaarden in je projecten te integreren. Je wordt getraind in het creëren van een natuurlijk draagvlak voor alles wat je onderneemt.


Om te kunnen meedoen aan Natuurlijk Organiseren is kennis van Permacultuur niet noodzakelijk.

Wat gaan we doen?

De cursus is zeer gevarieerd van opzet en er op gericht om het geleerde meteen in de praktijk te brengen.

Tijdens vijf van de acht cursusdagen behandelen we telkens twee nieuwe ontwerpprincipes van Permacultuur en bekijken we in detail hoe je die kunt toepassen in de sociale context.

Eigen project

Daarbij vragen we je om je eigen projectwens, -plan, in uitvoering zijnd project of afgerond project in te brengen als case. In principe werk je daarmee gedurende de hele cursusperiode.

Theorie wordt telkens afgewisseld met praktische oefeningen, bezoek aan praktijkvoorbeelden, stukjes film en groeps- en individuele opdrachten. Ook krijg je huiswerk mee, wat betrekking heeft op zowel jou als persoon, je woonomgeving en je project(en).

Daarnaast hebben we een introductiedag en een dag waarop je allerhande aansprekende middelen en methoden kunt uitproberen waarmee je je doelgroepen kunt activeren en engageren.

Presentatiedag

We sluiten af met een presentatiedag, waarbij je aan de rest van de groep (en naar keuze een breder publiek) laat zien dat je in staat bent de ontwerpprincipes daadwerkelijk toe te passen in de praktijk van je eigen initiatief of project. Zie ook de aankondiging onderaan deze webpagina!

Cursusdata, tijden en plaats

Hieronder vind je de data voor de cursus die in de eerste helft van 2018 plaatsvindt. Behalve de eerste twee vinden alle cursusdagen steeds om de 14 dagen plaats, op in totaal 8 zater-/zondagen van 10:30 tot 16:30 uur.

De cursuslokatie is in Olst op korte loopafstand van het treinstation.

1za 17 maart
Verkennen en observeren
2za 24 maart
ontwerpprincipes 1 en 2
3za 7 april
ontwerpprincipes 3 en 4
4za 21 april
ontwerpprincipes 5 en 6
5zo 13 mei
ontwerpprincipes 7 en 8
6za 26 mei
ontwerpprincipes 9 en 10
7zo 10 juni
overige instrumenten
8za 23 juni
presentaties

Kosten ...en vergoedingen

De kosten bedragen 550 euro, inclusief koffie/thee en cursusmateriaal.

Er zijn diverse mogelijkheden waarmee je mogelijk de deelnamekosten vergoed kunt krijgen:

50-plussers met een WW-uitkering kunnen een Scholingsvoucher aanvragen bij het UWV.

Leerkrachten in het Basis- en Voortgezet onderwijs kunnen gebruik maken van het voor hen beschikbare persoonlijke Opleidingsbudget van resp. 500 en 600 euro.

Professionals in buurt- en wijkopbouw-werk raden we aan met hun werkgever te bezien of de Regeling Scholing Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening voor hen vergoedingsmogelijkheden biedt.

Ook als je in andere sectoren werkzaam bent, zijn er allerlei mogelijkheden om een tegemoetkoming te krijgen in cursus- en studiekosten. Kijk maar eens hier.
Introductie-workshops

Tijdens speciale introductie-workshops over Sociale Permacultuur kun je ontdekken of de cursus Natuurlijk Organiseren echt iets voor jou is. Wil je er een bij jou in de buurt? Neem dan even contact op voor overleg over de mogelijkheden.

Aanmelden voor de cursus

Aanmelden voor de cursus kan door te klikken op de link hieronder. Er opent zich dan een formulier met een aantal vragen. Als je het formulier completeert en opstuurt en het cursusgeld overmaakt, ben je verzekerd van een plek!


Ja, ik wil graag meedoen!


19 november 2017: Themadag Aardehuizen & Sociale Permacultuur

Het Aardehuisproject in Olst bekeken door de bril van sociale permacultuur, een rondleiding en een bijzondere presentatie.

Maak op 19 november kennis met sociale permacultuur, cursusleider Paul Hendriksen en de cursuslokatie! 

Een dag over sociale permacultuur waarbij met name wordt gekeken naar het Aardehuisproject als case: in hoeverre zijn ontwerpprincipes van permacultuur bewust of onbewust toegepast? Waar is dat niet gebeurd en waarom? Wat kan hiervan geleerd worden voor vergelijkbare projecten? Op interactieve wijze komen alle ins en outs van het Aardehuisproject langs. Ook krijgt u een rondleiding over het terrein.

Tevens geeft afzwaaiend cursist Wilco Machielse die dag een presentatie over zijn te realiseren droom: de Woongezond-Experience. Hij ontwikkelde het concept voor een vernieuwende permanente eco-bouw/-woonbeurs in/nabij Utrecht aan de hand van de ontwerpprincipes van (sociale) permacultuur tijdens de cursus Natuurlijk Organiseren.


Datum: zondag 19 november
Tijd: 10:30 - 16:30 uur (deur open vanaf 10:00 uur)
Deelname: 15 euro incl. rondleiding, koffie, thee en soep (evt zelf aanvullende lunch meenemen).

Lokatie: Aardehuizen, Middenhuis, Rietgors 22, Olst. Klik hier om te zien waar dat ligt.

Cursus(bege)leiding door Paul Hendriksen

Natuurlijk Organiseren is ontwikkeld en wordt (be)geleid door Paul Hendriksen. Hij is mede-oprichter en bestuursvoorzitter van Transition Towns Nederland, initiator van Transition Town Deventer & omstreken en Olst in Transitie, en bestuurslid van stichting EcodorpenNetwerk. Hij begon zijn werkzame leven als journalist en werkte vervolgens dertien jaar bij een regionaal centrum voor educatie rond internationale samenwerking en duurzame ontwikkeling, COS Overijssel, waarvan de laatste vijf jaar als directeur.

Hij was in 2006 initiator van Vereniging Aardehuis Oost Nederland, die van 2012 t/m 2015 in Olst 23 volledig zelfvoorzienende woningen bouwde die goeddeels zijn gemaakt met van natuurlijke- en afvalmaterialen, waaronder met aarde gevulde autobanden. Sinds 2009 is hij als ZZP-er actief als consulent rond lokale duurzaamheidsvraagstukken onder de naam Inclusief-services. Hij was in die hoedanigheid onder meer van 2011 t/m 2014 als gastdocent Duurzame Bouwconcepten verbonden aan de opleiding bouwkunde van Hogeschool Windesheim Flevoland.

Vanuit zijn betrokkenheid bij Transition Towns Nederland is hij een internationaal geaccrediteerde trainer voor startende Transitie-initiatieven. Ook richtte hij een Overijssels servicepunt op voor Transitie-groepen.

In 2010 werd hij door VNO-NCW in de Regio Stedendriehoek (Apeldoorn-Deventer-Zutphen) in een regionale Duurzame top 100 opgenomen. In 2011 en 2012 zette dagblad Trouw hem in zijn eigen Duurzame 100, een landelijk overzicht van de ‘100 meest invloedrijke Nederlanders op gebied van duurzaamheid’.